Activiteiten

Clubwedstrijden

Datum 16 nov 2018
Tijdstip 18:30 - 21:30 uur
Locatie gymzaal Thorbeckelaan
Adres Thorbeckelaan, Goes
Clubwedstrijden
Kyokushin Zeeland Clubwedstrijden Kata en Kumite
Mede mogelijk gemaakt door LuxImprove.

Goes, 30 oktober 2018.

 

INFORMATIE CLUBWEDSTRIJDEN

 

Op vrijdag, 16 november a.s., organiseren wij Clubwedstrijden voor onze leden.

 

In totaal hebben zich 33 leden aangemeld voor deze wedstrijden. Vanzelfsprekend nodigen wij de andere leden die (deze keer) niet meedoen, wel te komen kijken! Dit verlaagt de drempel zeker voor een volgende keer.

 

De zaal is open vanaf 18:15 uur. Aanvang is 18:30 uur en verwacht einde is 21:30 uur. Er is dus geenreguliere les.

 

De algehele leiding is in handen van Shihan Jan de Jong, bijgestaan door de sempai’s Peter Kwekkeboom en Daniël Ekkebus. Het wedstrijdsecretariaat wordt gevormd door Kevin Herrebout (tijdwaarneming) en Inez Visser-de Meester (uitslagen).
 

Kata: (denkbeeldig gevecht tegen meerdere tegenstanders)
Er zijn 24 deelnemers, onderverdeeld in 4 poules (6-8jr, 9-10jr, 11-12jr en senioren).

 

Beoordeling:Er worden max 30 punten gegeven, 10 voor het lopen van de juiste weg, 10 voor de correcte uitvoering van de technieken en 10 voor de spirit waarmee de kata wordt gelopen.
 

Kumite: (vrij vechten)
Er zijn 28 deelnemers, onderverdeeld in 6 poules. (6-7jr jongens, 7-8jr meisjes, 8-9jr jongens, 10-12jr lichtgewicht, 10-12jr middengewicht en senioren). De indeling is gemaakt op leeftijd, lengte en gewicht. De junioren werken volgens het poulesysteem en senioren volgens het afvalsysteem met 1 herkansing.

 

Verplichte bescherming:
A. Voor de jeugd: vuistjes, scheen/wreefbescherming, bitje
B. Voor de senioren: scheen/wreefbeschermers, bitje en toc (kruisbeschermer).
Zowel de junioren als senioren vechten met een helm als hoofdbescherming. (de vereniging heeft die).

 

Regels: De deelnemers vechten volgens de normale wedstrijdregels en weten welke technieken toegestaan dan wel verboden zijn.

Zeker bij een clubwedstrijd tegen teamgenoten streven we naar zo min mogelijk blessures en ongelukken. Daarom zullen we sneller punten toekennen bij een goede techniek (met name naar het lichaam en hoofd).

 

EHBO:
Tijdens de wedstrijden zullen er 2 EHBO-ers aanwezig zijn.


Prijzen:
Alle deelnemers krijgen een herinneringsvaantje als blijk van deelname aan de Clubwedstrijden
Bij het onderdeel Kata hebben we voor elke poule bekers voor de 1e, 2e en 3e prijs

Bij het onderdeel Kumite hebben we per categorie/poule bekers voor de 1e, 2e en 3e prijs.

Toeschouwers:
Familie van deelnemers is welkom. We hebben gezorgd voor opklapbare stoelen zodat er, naast de banken, voldoende ruimte is. Bezoekers wordt dringend verzocht de mobiele telefoon op stil te zetten en (behalve normaal aanmoedigen) zich niet met de wedstrijdleiding te bemoeien. Het is bezoekers (anders dan naar of van hun zitplaats) niettoegestaan door de zaal te lopen of zich in de nabijheid van de jurytafel te bevinden. Fotograferen of filmen mag, maar uitsluitend vanaf de zitplaats. Er zijn door de vereniging vrijwilligers aangewezen om foto’s en films te maken die op de website voor eenieder beschikbaar zullen zijn, zoals gebruikelijk.

 

Eten en Drinken:
Vanwege het tijdstip en de duur van de wedstrijden is het toegestaan iets te drinken en eten mee te nemen. Zorg er voor dat er geen hinder voor andere toeschouwers en de deelnemers ontstaat en neem alle afval etc. Mee naar huis!

 

Wij wensen de deelnemers veel succes en de toeschouwers veel plezier toe!

KarateGoes.nl :: Clubwedstrijden 2018


Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk

Karatevereniging Kyokushin Zeeland

Terug naar boven