Dojo étiquette

Dojo eed
1. Wij beloven ons mentaal en lichamelijk te trainen, voor een standvastige, onwankelbare geest
2. Wij beloven ons de diepere bedoelingen van deze kunst eigen te zullen maken, zodat wij ze mettertijd gaan begrijpen
3. Wij beloven met energie te zullen streven naar een totale zelfverloochening
4. Wij zullen altijd de regels van hoffelijkheid voor ogen houden, onze leraren respecteren en ons onthouden van gewelddaden
5. We zullen onze goden volgen en nooit de echte betekenis van het woord “nederigheid” vergeten
6. We zullen streven naar wijsheid en kracht en geen andere verlangens zoeken
7. Door de discipline van kyokushin karate zullen we de rest van ons leven zoeken naar de werkelijke betekenis van ‘de weg”
 

Dojo étiquette en procedures
De Dojo etiquette is een lijst van formele afspraken waarin duidelijk wordt wat de omgangsvormen binnen de dojo (oefenzaal) zijn. Dit kan per dojo verschillen. De meeste Kyokushin dojo's zijn hier echter zeer duidelijk in en ontlopen elkaar niet veel!
 

Het betreden van de Dojo
De ingang van de dojo is niet alleen het naar binnen gaan, maar is het binnentreden van de (denkbeeldige) tempel van het "Bushido". Voor het naar binnentreden groet men eerst de chinden (trainingszaal / tempel).
Er wordt gegroet met de handen gestrekt en aangesloten langs de zijkanten van de bovenbenen.
De voeten zijn gesloten (in de stand heisoku-dachi). Men buigt ligt voorover met het hoofd en bovenlichaam terwijl men naar beneden kijkt. (uit eerbied) Vervolgens stapt men naar rechts uit in fudo-dachi, en maakt een cirkelbeweging met beide armen boven het hoofd (kruiswering kake-wake-uke) en roept men luid "Oesh", hetgeen betekent "ik groet u allen". Daarna loopt men naar de shihan en groet hem op dezelfde manier met de vuisten als bij fudo-dachi. Vervolgens loopt men naar de alle aanwezige sensei's en groet deze ook aan.
 

Seeza en de aangroet procedure
Op het teken “seeza” of “za zen” van de leraar gaat iedereen, de hoogst gegradueerde leerling vooraan, direct zitten in seeza (kniezit) op kniezit zitten met het zitvlak op de hielen, vuisten in de liezen. Dit gebeurt op volgorde van graad met de leerling met de hoogste graad rechts vooraan.

De aanwezige sempai (hoogste in band) verzorgt de openingsceremonie. Hij kijkt eerst naar achteren of iedereen in de juiste houding zit, waarna hij luid roept "mokuso" (ogen dicht). Iedereen sluit de ogen en wacht op de uitroep "mokuso jame" (ogen open).
 

Daarna volgt "chinden-ni-rei", dit is de groet aan de tempel, waarbij een ieder belooft zich zowel lichamelijk als geestelijk voor de volle 100 % te geven. Dit wordt gedaan op de kyokushinkai manier door de vuisten met de knokkels van de wijs en middelvingers op de grond voor je te plaatsen en iets door te buigen terwijl men vanuit de ooghoeken naar voren blijft kijken. Zorg ervoor dat het zitvlak aangesloten blijft op de hielen.
 

Daarna draait de shihan (hoofdleraar vanaf 5e dan) zich om en zit nu recht tegenover de leerlingen, waarop de sempai met de hoogste graad roept "Shihan-ni rei" waarop een ieder weer groet met de knokkels op de grond en een duidelijk "Oesh" laat horen. Vervolgens draaien de sensei's (zwarte banden met 3e dan of hoger) zich om en de sempai roept : "Sensei-ni-rei" waarop een ieder wederom groet met de knokkels op de grond met een duidelijk "Oesh".
 

Als laatste roept de sempai : "otagai ni rei" (groet elkaar) waarop een ieder wederom een duidelijk "oesh" laat horen. Dan draaien de sensei's zich weer om naar de uitgangspositie. Hierna blijft iedereen zitten tot de shihan zegt wat er moet gaan gebeuren.

Buigprocedure
Hanshi Ni Rei ‑ Buig naar de Hanshi
Shihan Ni Rei ‑ Buig naar de Shihan
Sensei Ni Rei ‑ Buig naar de Sensei
Senpai Ni Rei ‑ Buig naar de Senpai
Otogai Ni Rei ‑ Buig naar elkander
Domo Arigato Gozaimashita ‑ Bedankt voor de les

Dojo gedrags-etiquette

 • De leraar wordt nooit met naam of voornaam aangesproken, maar altijd met "shihan”. De hoogst gegradueerde leerling wordt altijd met "sensei"of "sempai" aangesproken, afhankelijk van zijn graad. (het spreekt voor zich dat dit alleen geldt als de leraar gekleed is in karategi)
 • Als een les is afgelopen laat een ieder de "shihan"en "sensei" bij het verlaten van de dojo, indien hij dat wil, voorgaan. Vervolgens verlaat iedereen de dojo, op volgorde van band. (de hoogste banden eerst)
 • Als men met een shihan of sensei praat of iets vraagt, staat men in fudo-dachi met de vuisten op de juiste manier. Evenzo als de shihan of sensei iets staat uit te leggen.
 • Met het oog op de samenhorigheid en verstaanbaarheid tussen alle leden is de voertaal in de dojo / kleedruimte Nederlands c.q. Japans.
 • Zorg altijd voor een schoon karategi (karatepak) en draag alleen de band waar je recht op hebt.
 • Op de karategi mogen slechts twee emblemen worden gedragen n.l. op de linkerborst het Kyokushinkai-embleem en op de linkermouw het Budo Kai of Kyokushin Zeeland embleem.
 • Het dragen van sieraden is streng verboden.
 • In de dojo heeft men respect voor iedereen die daar aanwezig is.
 • Men verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige shihan of sensei.
 • Men volgt altijd op wat de shihan / sensei u opdraagt (in alle redelijkheid).
 • Men zorgt dat men een schoon lichaam heeft voor men naar de dojo komt, altijd voeten wassen, thuis of in de wasbak bij de kleedkamer.
 • Men zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten en men heeft nooit snoep of eten in de mond.
 • Bij het te laat komen, om wat voor reden dan ook, gaat men na het binnen treden van de dojo in seeza zitten met het gezicht naar de muur en wacht totdat de shihan of sensei het sein geeft om de les te mogen volgen.
 • Geef nooit in het openbaar kritiek op de shihan of sensei tijdens het lesgeven, maar spreek hem daar persoonlijk op aan na de les, wanneer u daar behoefte aan hebt.
 • Wanneer men sensei en/of sempai is heeft men de taak om toezicht te houden binnen de dojo en de kleedkamer.Geef dus altijd het goede voorbeeld.
 • De aanwezige sensei / sempai draagt er zorg voor dat niemand uit de groep zich op enige wijze negatief over de club of het kyokushin uitlaat. Indien nodig spreekt hij de persoon in kwestie daarop aan en corrigeert hem op zijn gedrag. Bij herhaling moet hij de shihan inlichten.
 • Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.

Karatevereniging Kyokushin Zeeland

Terug naar boven