Dojo étiquette

Respect & Displine
Bij het Kyokushin karate is respect en discipline een belangrijk aspect bij de training. 
Om hier kracht bij te zetten zijn regels opgesteld binnen het Kyokushin en deze noemen we Dojo étiquette.
Groeten dojo
De japanse invloeden zijn duidelijk aanwezig bij het kyokushin karate. Voordat iemand de dojo (trainingsruimte) binnenkomt wordt deze aangegroet en bij verlaten weer afgegroet. Hierbij groet je niet alleen de dojo, maar ook iedereen die al aanwezig is. Vergelijk het met een begroeting en afscheid als je ergens op bezoek gaat.
 
Seeza ceremonie
Bij start en einde van de training is er een seeza ceremonie.
Hierbij zitten de karateka's op de knieen op volgorde van graad. Hoogste graad vooraan.
Buigprocedure
Shihan Ni Rei ‑ Buig naar de Shihan
Sensei Ni Rei ‑ Buig naar de Sensei
Senpai Ni Rei ‑ Buig naar de Senpai
Otogai Ni Rei ‑ Buig naar elkaar
 

Dojo eed
1. Wij beloven ons mentaal en lichamelijk te trainen, voor een standvastige, onwankelbare geest
2. Wij beloven ons de diepere bedoelingen van deze kunst eigen te zullen maken, zodat wij ze mettertijd gaan begrijpen
3. Wij beloven met energie te zullen streven naar een totale zelfverloochening
4. Wij zullen altijd de regels van hoffelijkheid voor ogen houden, onze leraren respecteren en ons onthouden van gewelddaden
5. We zullen onze goden volgen en nooit de echte betekenis van het woord “nederigheid” vergeten
6. We zullen streven naar wijsheid en kracht en geen andere verlangens zoeken
7. Door de discipline van kyokushin karate zullen we de rest van ons leven zoeken naar de werkelijke betekenis van ‘de weg”

Dojo étiquette en procedures
De Dojo etiquette is een lijst van formele afspraken waarin duidelijk wordt wat de omgangsvormen binnen de dojo (oefenzaal) zijn.

Het betreden van de zaal (Dojo)
De ingang van de dojo is niet alleen het naar binnen gaan, maar is het binnentreden van de (denkbeeldige) tempel van het "Bushido". Voor men naar binnengaat groet men de zaal. Er wordt gegroet met de handen gestrekt en aangesloten langs de zijkanten van de bovenbenen. De voeten zijn gesloten (in de stand heisoku-dachi). Men buigt licht voorover met het hoofd en bovenlichaam terwijl men naar beneden kijkt. (uit eerbied) Vervolgens stapt men naar rechts uit in fudo-dachi, en maakt een cirkelbeweging met beide armen boven het hoofd (kruiswering kake-wake-uke) en roept men luid "Oesh", hetgeen betekent "ik groet u allen". 

Szeeza en de aangroet procedure
Op het teken “szeeza” van de leraar gaat iedereen, de hoogst gegradueerde leerling vooraan, direct zitten in szeeza (kniezit) met het zitvlak op de hielen, vuisten in de liezen. Dit gebeurt op volgorde van graad met de leerling met de hoogste graad rechts vooraan. 

De aanwezige leraar (t/m 2e dan sempai, 3e en 4e dan sensei en vanaf 5e dan shihan) leidt de openingsceremonie. Hij kijkt eerst naar achteren of iedereen in de juiste houding zit, waarna hij luid roept "mokuso" (ogen dicht). Iedereen sluit de ogen en wacht op de uitroep "mokuso jame" (ogen open).
 

Daarna volgt "chinden-ni-rei", dit is de groet aan de tempel, waarbij een ieder belooft zich zowel lichamelijk als geestelijk voor de volle 100 % te geven. Dit wordt gedaan op de kyokushinkai manier door de vuisten met de knokkels van de wijs en middelvingers op de grond voor je te plaatsen en iets door te buigen terwijl men naar beneden blijft kijken. Zorg ervoor dat het zitvlak aangesloten blijft op de hielen.
 

Daarna draait de leraar zich om en zit nu recht tegenover de leerlingen, waarop de sempai met de hoogste graad roept "Shihan-ni rei" waarop een ieder weer groet (en nu met gezicht naar voren) met de knokkels op de grond en een duidelijk "Oesh" laat horen. Vervolgens draaien de sensei's (zwarte banden met 3e dan of hoger) zich om en de sempai roept : "Sensei-ni-rei" waarop een ieder wederom groet met de knokkels op de grond met een duidelijk "Oesh". Ingeval er geen 3e dan (sensei) is maar een lagere zwarte band dan zal de leerling met de hoogste band roepen: "sempai-ni-rei".
 

Als laatste roept de sempai : "otagai ni rei" (groet elkaar) waarop een ieder wederom een duidelijk "oesh" laat horen. Dan draaien de sensei's zich weer om naar de uitgangspositie. Hierna blijft iedereen zitten tot de shihan zegt wat er moet gaan gebeuren.

Dojo gedrags-etiquette

 • De leraar wordt nooit met naam of voornaam aangesproken, maar altijd met "shihan”. De hoogst gegradueerde leerling wordt altijd met "sensei" of "sempai" aangesproken, afhankelijk van zijn graad. (het spreekt voor zich dat dit alleen geldt als de leraar gekleed is in karategi)
 • Als een les is afgelopen laat een ieder de "shihan", "sensei" of "sempai" bij het verlaten van de dojo, indien hij dat wil, voorgaan. Vervolgens verlaat iedereen de dojo, op volgorde van band. (de hoogste banden eerst)
 • Als men met een shihan of sempai praat of iets vraagt, staat men in fudo-dachi met de vuisten op de juiste manier. Evenzo als de shihan of sempai iets staat uit te leggen.
 • Met het oog op de samenhorigheid en verstaanbaarheid tussen alle leden is de voertaal in de dojo Nederlands en gebruiken we voor alle technieken de Japanse benaming.
 • Zorg altijd voor een schoon karategi (karatepak) en draag alleen de band waar je recht op hebt.
 • Op de karategi mogen slechts twee emblemen worden gedragen n.l. op de linkerborst het Kyokushinkai-embleem en op de linkermouw het Kyokushin Zeeland embleem.
 • Het dragen van sieraden is streng verboden.
 • In de dojo heeft men respect voor iedereen die daar aanwezig is.
 • Men verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige shihan of sempai.
 • Men volgt altijd op wat de shihan / sempai u opdraagt (in alle redelijkheid).
 • Men zorgt dat men een schoon lichaam heeft voor men naar de dojo komt, altijd voeten wassen, thuis of in de wasbak bij de kleedkamer.
 • Men zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten en men heeft nooit snoep of eten in de mond.
 • Bij het te laat komen, om wat voor reden dan ook, gaat men na het binnen treden van de dojo in szeeza zitten met het gezicht naar de muur en wacht totdat de shihan of sempai het sein geeft om de les te mogen volgen.
 • Geef nooit in het openbaar kritiek op de shihan of sempai tijdens het lesgeven, maar spreek hem daar persoonlijk op aan na de les, wanneer u daar behoefte aan hebt.
 • Wanneer men shihan / sensei en/of sempai is heeft men de taak om toezicht te houden binnen de dojo en de kleedkamer. Geef dus altijd het goede voorbeeld.
 • De aanwezige sensei / sempai draagt er zorg voor dat niemand uit de groep zich op enige wijze negatief over de club of het kyokushin uitlaat. Indien nodig spreekt hij de persoon in kwestie daarop aan en corrigeert hem op zijn gedrag. Bij herhaling moet hij de shihan inlichten.
 • Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.

Karatevereniging Kyokushin Zeeland

Terug naar boven