Proefles

Proefles formulier
Vul onderstaand formulier volledig in om een gratis proefles aan te vragen.
*
*
*
*
*
*
*

Indien aanvrager jonger dan 18 jaar onderstaande velden in vullen.

Proefles voorwaarden

Voor een proefles van Karatevereniging KYOKUSHIN ZEELAND gelden de volgende bepalingen;
  1. De leerling verklaart de lessen geheel voor eigen risico te volgen en zal de kosten van enig letsel voor hemzelf of anderen als gevolg van de lessen nooit verhalen op de karatevereniging. De leerling verklaart tevens afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen de karatevereniging wegens vergoeding van kosten en schade van enig ongeval of letsel, of wegens het in ongerede of zoekraken van in de trainingslocatie achtergelaten kleding of voorwerpen;
  2. De leerling mag één (in overleg met de leraar soms 2 of 3) gratis proeflessen volgen en heeft vervolgens de keuze om lid te worden van de karatevereniging. Dit kan door middel van een inschrijving via de website, zie knop "LID WORDEN".
  3. De leerling is bij de eerste proefles vergezeld door een van de ouders/verzorgers.
  4. De leerling verklaart zich geheel akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden.

Karatevereniging Kyokushin Zeeland

Terug naar boven